Ile wynoszą alimenty natychmiastowe?

Alimenty natychmiastowe – rozwiązanie prawne jest obecnie na etapie prac w Sejmie. Jednak zaawansowanie tych prac pozwala na przyjęcie, że będą one wprowadzone w niedalekiej przyszłości, co pomoże osobom zainteresowanym w szybkim uzyskaniu orzeczenia sądowego z pominięciem długiego i żmudnego procesu.

Aby obliczyć wysokość alimentów natychmiastowych, należy wykonać kilka operacji.

Ważne! Ty nie będziesz musiał ich obliczać.

Wysokość projektowanych świadczeń alimentów natychmiastowych określa się w wymiarze:

  • 38% kwoty przeliczeniowej względem jednego dziecka;
  • 34,5% kwoty przeliczeniowej na każde z dwojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców;
  • 31% kwoty przeliczeniowej na każde z trojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców;
  • 27,5% kwoty przeliczeniowej na każde z czworga dzieci pochodzących od tych samych rodziców;
  • 24% kwoty przeliczeniowej na każde z pięciorga i więcej dzieci pochodzących od tych samych rodziców.

Jak wylicza się kwotę przeliczeniową:

Minimalne wynagrodzenie ustalane na następny rok x 2 (dwoje rodziców)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Współczynnik dzietności + 2

Minimalne wynagrodzenie: ustalane na następny rok, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Współczynnik dzietności: oznacza liczbę dzieci, które urodziłaby przeciętnie kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego, który ogłasza na swoich stronach internetowych Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Obecnie minimalne wynagrodzenie na rok 2022 to kwota 3010 zł,  a współczynnik dzietności w roku 2021 jest równy 1,378.

Przy takich wartościach alimenty natychmiastowe wynosiłyby:

  • na jedno dziecko po 677,16 zł miesięcznie;
  • przy dwójce dzieci po 614,79 zł na każde dziecko miesięcznie;
  • przy trójce dzieci po 552,42 zł na każde dziecko miesięcznie;
  • przy czwórce dzieci po 490,05 zł na każde dziecko miesięcznie;
  • przy piątce dzieci i więcej po 427,68 zł na każde dziecko miesięcznie.

Wartości te mogą ulec zmianie, a kwoty zostały podane wg danych z grudnia 2021 r.

Ile wynoszą alimenty natychmiastowe - infografika