Komu przysługują alimenty natychmiastowe?

Alimenty natychmiastowe, na obecnym etapie przygotowanego projektu, miałyby przysługiwać każdemu dziecku, które nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb lub nie ma majątku z dochodów którego mógłby się utrzymać.

Alimenty natychmiastowe przysługuję o ile nie zostało wytoczone inne powództwo. Oznacza to, że w przypadku, gdy wytoczono sprawę o rozwód lub o zaspokojenie potrzeb rodziny, wówczas Sąd nie wyda nakazu alimentacyjnego.

Alimenty natychmiastowe uzależnione są także od liczby dzieci pochodzących od tego samego rodzica, gdyż wpływają na ich wysokość i wynoszą:

  • 38% kwoty przeliczeniowej w przypadku jednego dziecka;
  • 34,5% kwoty przeliczeniowej na każde z dwojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców;
  • 31% kwoty przeliczeniowej na każde z trojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców;
  • 27,5% kwoty przeliczeniowej na każde z czworga dzieci pochodzących od tych samych rodziców;
  • 24% kwoty przeliczeniowej na każde z pięciorga i więcej dzieci pochodzących od tych samych rodziców.

Alimenty natychmiastowe nie zależą w żaden sposób od wieku uprawnionego. Oznacza to, że zostaną one przyznane małoletniemu dziecku, jak i pełnoletniemu. Różnica będzie dotyczyła jedynie kwestii tego, że małoletnie dziecko będzie reprezentował rodzic sprawujący pieczę nad dzieckiem, a pełnoletnie dziecko będzie musiało występować bez rodzica.

Warto również zwrócić uwagę, że alimenty natychmiastowe ,aby zostały wydane, muszą obejmować świadczenie pieniężne za okres od dnia wniesienia pozwu.

Komu przysługują alimenty natychmiastowe - infografika