Pozew rozwodowy online

Szybko, sprawnie i tanio
Zamów Pozew o rozwód

Szybki rozwód w 4 prostych krokach

Wypełniasz formularz online 
i wnosisz opłatę
My przygotowujemy pozew i wysyłam do Ciebie
Drukujesz gotowy pozew i składasz podpisy
Składasz pozew w swoim sądzie
Zamów pozew rozwodowy za porozumieniem stron 
(bez dzieci)

Gotowy pozew za 299 zł do złożenia w sądzie nawet w 24h. Przygotowany i sprawdzony przez specjalistów z wieloletnim doświadczenie i specjalizujących się w rozwodach i prawie rodzinnym

Zamów pozew rozwodowy za porozumieniem stron
 (z dziećmi)
Gotowy pozew za 399 zł do złożenia w sądzie nawet w 24h. Przygotowany i sprawdzony przez specjalistów z wieloletnim doświadczenie i specjalizujących się w rozwodach i prawie rodzinnym
Zamów pozew rozwodowy z orzeczeniem winy 
(bez prawnika)

Wypełnij formularz i wyślij, nasz prawnik skontaktuje się z Tobą

Zamów pozew rozwodowy z orzeczeniem winy 
(z prawnikiem)

Wypełnij formularz i wyślij, nasz prawnik skontaktuje się z Tobą

8 Zalet rozwodu online z i-Rozwód

 • Pozew przygotowywany online jest dużo tańszy, niż przygotowany tradycyjnie w kancelarii
 • Proces przygotowania pozwu jest dużo szybszy i prostszy
 • Pozew zostanie przygotowany bez wychodzenia przez Ciebie z domu
 • Łatwy i szybko kontakt telefoniczny lub email z doświadczonym prawnikiem
 • Cały proces przygotowywania pozwu jest bezstresowy i dyskretny
 • Pozew jest przygotowany przez najlepszych prawników
 • Pozew jest przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Twój gotowy pozew możesz mieć już w ciągu 48 h

Co musisz wiedzieć o rozwodzie

Ile kosztuje rozwód

Opłata sądowa w sprawie o rozwód - 600 zł.
Opłata skarbowa od pełnomocnictwa w tym (gdy występujesz z pełnomocnikiem) - 17 zł.
Podział majątku w ramach sprawy o rozwód - 300 zł lub 1000 zł.
Eksmisja drugiego małżonka - 200 zł.
Wywiad środowiskowy kuratora rodzinnego (przy małoletnich dzieciach) – ok 80 zł.
Opinia biegłego (przy małoletnich dzieciach) – ok. 1000 zł.

 • Opłatę stałą w wysokości 600 zł, należy opłacić na rachunek bankowy sądu, do którego wnosi się pozew. Jeżeli zlecisz napisanie pozwu przez platformę i-Rozwód, to zostaniesz poinformowany o właściwym numerze rachunku bankowego.
 • W przypadku żądania podziału majątku, wysokość opłaty zależy od tego, czy strony są zgodne lub nie, w zakresie podziału. Podział zostanie przeprowadzony, jeśli nie spowoduje on nadmiernej zwłoki w postępowaniu o rozwód.
 • Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji majątkowej, możesz złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Wzór wniosku został zamieszczony na pod linkiem
  https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym. Zwolnienie od kosztów sądowych w razie przegranej w procesie, nie zwalnia Cię od obowiązku zwrotu kosztów pełnomocnika procesowego strony przeciwnej.
 • Jeżeli doszło do rozwodu bez orzekania o winie, połowa z opłaty stałej od pozwu (300 zł) zostanie zwrócona powodowi zwrócona przez sąd, zaś druga strona będzie musiała zwrócić powodowi 150 zł. Oznacza to, że rozwód ostatecznie będzie kosztował każdą ze stron po 150 zł.
 • Jeżeli doszło do rozwodu z orzeczeniem o winie, wówczas małżonek wyłącznie winny, jako strona przegrywająca, musi liczyć się z obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania, czyli opłat sądowych, ale także wynagrodzenia dla profesjonalnego pełnomocnika.
 • Jeżeli sąd orzeknie o alimentach na rzecz rozwiedzionego małżonka, strona przegrywająca zostanie obciążona opłatą stosunkową od zasądzonego roszczenia.

Jakie są dodatkowe koszty rozwodu

Wywiad środowiskowy kuratora rodzinnego (przy małoletnich dzieciach) – ok 80 zł.
Opinia biegłego (przy małoletnich dzieciach) – ok. 1000 zł.
Mediacje – do 450 zł.
Opłaty od wniosku o zabezpieczenie – 100 zł.

 • Wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z prowadzeniem mediacji nie mogą być wyższe 450 zł. Wynagrodzenie za pierwsze posiedzenie to150 złotych, a za każde kolejne posiedzenie - 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.
 • W toku procesu, istnieje również możliwość formułowania wniosków zabezpieczających określone interesy na czas procesu (np. alimenty, kontakty, czy utrzymanie rodziny), wówczas opłata stała od takiego wniosku to 100 zł. Jeżeli taki wniosek zostanie sformułowany już w pozwie, wówczas nie ponosi się tej opłaty.

Gdzie złożyć podpisany wniosek rozwodowy

Podpisany wniosek rozwodowy należy złożyć w Sądzie osobiście lub za pośrednictwem poczty. Należy pamiętać o tym, że taki pozew powinien być wysłany listem poleconym.

W jakim sądzie składa się pozew o rozwód 

Pozew o rozwód składa się do sądu, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w tym okręgu ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.
Jeżeli żaden z małżonków nie mieszka w okręgu sądu ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania, wówczas pozew o rozwód należy złożyć do sądu miejsca zamieszkania strony pozwanej.
Jeżeli strona pozwana nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, wówczas pozew o rozwód należy złożyć do sądu miejsca zamieszkania powoda.
Jeżeli strona powodowa również nie ma miejsca stałego zamieszkania w Polsce, wówczas Sąd Najwyższy oznaczy sąd, przed który należy wytoczyć powództwo

Miejsce zamieszkania to miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, czyli fizycznie przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Jak długo czeka się na rozwód

Wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy zależy od kilku czynników. Średnio są to 3 -4 miesiące.

Czy muszę odpowiadać na wniosek rozwodowy

Tak. Sąd wyznacza termin do zgłoszenia żądań i wszystkich dowodów. Aktywne uczestnictwo w procesie sądowym pozwoli Ci na zabezpieczenie swoich interesów. Pamiętaj, że sprawa o rozwód może kształtować Twoją przyszłość. Obowiązki związane z wychowaniem i utrzymaniem wspólnych małoletnich dzieci, rzutują na Twoją sytuację.

Kilka zdań o nas

Rozwód to trudna, ale czasami konieczna decyzja. Za pośrednictwem platformy i – Rozwód przygotujemy dla Ciebie pozew o rozwód dostosowany do Twojej osobistej sytuacji. Naszą intencją jest indywidualna, dyskretna i profesjonalna pomoc w decyzji przeprowadzenia sprawy o rozwód.

Nie musisz spotykać się osobiście z prawnikiem. Za pośrednictwem platformy i – Rozwód lub w rozmowie telefonicznej nasz prawnik wyjaśni wszystkie swoje wątpliwości krok po kroku, aby rozwód nie był dla Ciebie tajemnicą. Nasz prawnik wytłumaczy Tobie jak się rozwieść, co jest dla Ciebie korzystniejsze, czyli czy rozwód za porozumieniem stron czy rozwód z orzeczeniem o winie drugiego małżonka.

Pozew o rozwód zostanie przygotowany i przesłany na podany przez Ciebie adres email, a po uiszczeniu opłaty sądowej, wniosek o rozwód będzie gotowy do złożenia przez Ciebie w sądzie. Papiery rozwodowe możesz osobiście złożyć w sądzie, ale możesz również wysłać je pocztą. W trakcie naszej współpracy platforma i – Rozwód oferuje pomoc psychologa, doradcy kredytowego czy specjalisty od wyceny nieruchomości.

Musisz pamiętać, że sprawa rozwodowa i rozwód reguluje Twoją przyszłość na kilku płaszczyznach. Prawidłowe ich ułożenie ułatwi Tobie dalsze funkcjonowanie. To, ile trwa rozwód zależy w dużej mierze od podanych informacji, dlatego konieczne jest, aby zostały one opisane przez Ciebie w sposób wyczerpujący. Pamiętaj jednak, ze jeśli jakaś kwestia nie będzie jasna, nasz prawnik skontaktuje się z Tobą, aby zapewnić Ci ochronę twoich interesów.

Rozwód i pozew rozwodowy

Jednym z najczęstszych pytań jest ile kosztuje rozwód, a odpowiedź brzmi: to zależy. Wniosek rozwodowy przygotowany za pośrednictwem platformy i – Rozwód i jego cena, jest uzależniona od wniosków jakie mają zostać ujęte w pozwie.

Nie musisz się jednak martwić jak napisać pozew o rozwód, gdyż wzór pozwu o rozwód przygotuje dla Ciebie prawnik portalu i – Rozwód. Jeżeli po zapoznaniu się z Twoją sytuacją, pojawią się przesłanki do innych lub dodatkowych wniosków, zostaniesz o tym poinformowany.

Rozwód bez orzekania o winie jest najczęstszym sposobem rozstania się małżonków. Jeżeli oboje małżonkowie są zgodni, wówczas pozew rozwodowy może zawierać również wniosek o podział majątku wspólnego.
Gdy małżonkowie mają dzieci, kwestią do ustalenia jest także obowiązek alimentacyjny na rzecz małoletnich dzieci, władza rodzicielska i kontakty.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie może zostać przygotowany już w ciągu 24 h od uzyskania kompletnych informacji.

Jeżeli zrezygnujesz z wniesienia sprawy do sądu, wówczas przesłany wzór pozwu rozwodowego pozostawiasz w swoim archiwum. Prawnik platformy i-Rozwód pozew rozwodowy - wzór przesyła tylko Tobie. Przesłany pozew o rozwód wzór możesz zachować i wnieść do sądu jak zmienisz zdanie. Pamiętaj jednak, że warto uaktualnić jego treść, gdyż zmiana stanu faktycznego niesie za sobą również konieczność aktualizacji żądania o rozwód.

Jeżeli wniosek rozwodowy został złożony do sądu przez Twojego małżonka, nasz prawnik, po przesłaniu pozwu o rozwód i uzgodnieniu warunków współpracy, przygotuje dla Ciebie odpowiedź na pozew. Odpowiedź na pozew rozwodowy może zawierać wnioski, które należy przedstawić w terminie wskazanym przez sąd.

Rozwód z adwokatem - kiedy?

Adwokat świadczy profesjonalną pomoc w czasie przygotowania pozwu o rozwód, ale przede wszystkim, w trakcie sprawy sądowej.

Jeśli zdecydujesz się na pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, taka pomoc jest uzasadniona, a nawet wskazana. Rozwód z orzeczeniem o winie, wymaga przygotowania szeregu wniosków dowodowych oraz wsparcia na Sali sądowej.

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie może również określać obowiązek alimentacyjny małżonka winnego rozpadowi pożycia małżeńskiego, co również wymaga pomocy adwokata. Warto pamiętać, że w sprawach o rozwód z winą jest formułowany także wniosek o pobawienie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron. Pozbawienie władzy rodzicielskiej wymaga jednak pomocy adwokata, którego usługę zapewnia platforma i-Rozwód.

Wzór pozwu rozwodowego czy jest potrzebny?

Portal i – Rozwód, z uwagi na indywidualne podejście, nie przygotował usługi pozew rozwodowy wzór, pozew rozwodowy wzór bezpłatny, pozew o rozwód bez orzekania o winie wzór, odpowiedź na pozew rozwodowy wypełniony wzór. Doświadczenie i profesjonalizm naszych prawników wymaga, aby świadczone usługi zapewniły ochronę dla Klientów portalu. Tylko indywidualne podejście pozwoli na spełnienie celu dla którego portal powstał. Każdy rozwód wymaga specjalnego traktowania i takie jest oferowane przez portal i – Rozwód.

Pozew został złożony i co dalej robić?

Wniosek o rozwód będzie zawierał wszystkie wymagane wnioski. Jeśli jednak przez wyznaczeniem terminu pojawią się nieprzewidziane okoliczności, wówczas można skorzystać z usługi PORADA TELEFONICZNA PRAWNIKA, podczas której zostaną wyjaśnione wszystkie pojawiające się kwestie.

Sąd następnie wyśle informacje o terminie rozprawy i o tym, że wniosek rozwodowy został wysłany do pozwanego małżonka. Odpowiedź na pozew rozwodowy zostanie przesłany lub wręczony na rozprawie. Gdy strony są zgodne, wówczas rozwód zostanie orzeczony na pierwszej rozprawie.