Jak napisać pozew o rozwód bez mediacji. Pamiętaj o 2 informacjach.

Strony nie podjęły próby mediacji przed rozwodem, jak  w takiej sytuacji napisać pozew o rozwód bez mediacji?

Pozew o rozwód bez mediacji - jak napisać pozew

Na poczatku warto przypomnieć, że pozew o rozwód powinien zawierać informacje o których było we wpisie  Jak napisać pozew rozwodowy.

Pisząc pozew o rozwód należy pamiętać, ze istnieje wymóg podania, czy strony:

  • przed wszczęciem sprawy o rozwód, podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu;
  • przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Pozew o rozwód bez mediacji - co może zrobić Sąd?

Jeżeli w pozwie o rozwód, taka informacja nie zostanie wskazana, wówczas Sąd wzywa powoda do uzupełnienia takiej informacji pod rygorem zwrotu pisma.

Jak na pisać pozew o rozwód, jeżeli Strony przed wytoczeniem sprawy o rozwód nie są w stanie udać się na terapię rodzinną lub przeprowadzić mediację? W pozwie należy napisać, że relacje między stronami są tak zaognione, że podejmowanie mediacji w ich przypadku jest niecelowe.

Pozew o rozwód bez mediacji - co napisać

Pisząc pozew o rozwód należy pamiętać, aby:

  • informacja, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, powinna znaleźć się w części pozwu, w której zawarte są żądania.
  • wyjaśnienieprzyczyn niepodjęcia tych prób powinno znaleźć się w uzasadnieniu pozwu.

Informacja o tym, że strony podejmowały lub nie podejmowały mediacji umożliwi sądowi ocenę relacji miedzy małżonkami, widoków na utrzymanie małżeństwa.

Jak napisać pozew o rozwód bez mediacji - infografika

 

Pozew o rozwód bez mediacji - a może jednak mediacja?

Niezależnie od powodów, które doprowadziły do podjęcia decyzji o rozstaniu, warto jednak zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby przeprowadzić proces rozwodowy w sposób jak najmniej konfliktowy i bolesny dla wszystkich zaangażowanych.

W tym kontekście mediacja staje się niezwykle ważnym narzędziem, które pozwala na osiągnięcie porozumienia pomiędzy stronami i rozwiązanie problemów, które są związane z rozpadem małżeństwa.

Dlatego może na etapie samego procesu, pod presją wyroku, warto podjąć się mediacji.

Pozew o rozwód bez mediacji - Czym jest mediacja?

Mediacja to proces negocjacji pomiędzy stronami, który jest prowadzony przez specjalnie przeszkolonych mediatorów.

W przypadku rozwodu, mediatorzy mogą pomóc w negocjacjach pomiędzy stronami, które dotyczą m.in. podziału majątku, alimentów, opieki nad dziećmi oraz innych kwestii związanych z rozstaniem.

Mediacja stwarza szansę na znalezienie kompromisu, który zadowoli obie strony i pozwoli na zakończenie małżeństwa w sposób jak najmniej bolesny dla wszystkich zaangażowanych.

Pozew o rozwód bez mediacji - kim jest mediator?

Mediator jest osobą neutralną, która pomaga stronie poukładać wszystkie formalne i prywatne kwestie związane z rozwodem czy rozstaniem.

W czasie spotkań mediacyjnych omawiają się wszystkie sporne kwestie, rozważają różne rozwiązania, a czasem daje się chwilę na przemyślenie konsekwencji proponowanych rozwiązań.

Mediacje pozwalają uniknąć skupiania się na przeszłości i obwinianiu strony przeciwnej, a skupić się na faktach i rozwiązaniach. Mediator również ma na uwadze dobro małoletnich dzieci, których konsekwencje są często pomijane przez strony pozostające w konflikcie.

Mediator w przeciwieństwie do prawnika stoi pośrodku i szuka rozwiązań, a nie broni racji klienta. Mediacje pozwalają często zrezygnować z zatrudniania pełnomocnika, co oszczędza czas i pieniądze. Są też mniej stresujące, ponieważ skupiają się na porozumieniu, a nie dowodach, winie i szukaniu świadków.

Pozew o rozwód bez mediacji - po zakończeniu sprawy w Sądzie.

Warto zaznaczyć, że mediacja to nie tylko metoda rozwiązywania problemów w trakcie procesu rozwodowego.

Często okazuje się, że mediacja pomaga także w nawiązaniu dialogu między stronami po zakończeniu rozwodu i pozwala na utrzymanie dobrych relacji pomiędzy nimi, co jest szczególnie istotne w przypadku małżeństw, w których są dzieci.

Mediacja jest niezwykle ważnym narzędziem podczas procesu rozwodowego. Pomaga znaleźć rozwiązanie, które zadowala obie strony i minimalizuje emocje i konflikty.

Z drugiej strony, pozwolenie sobie na proces rozwodowy bez mediacji może prowadzić do długotrwałego i konfliktowego procesu, który może skończyć się niekorzystnie dla jednej lub obu stron.