Ile kosztuje pozew rozwodowy?

To, ile kosztuje rozwód zostało przybliżone w innym wpisie.

Innym często zdawanym pytaniem jest to, ile kosztuje pozew o rozwód i ile kosztuje reprezentacja prawnika od rozwodów.

Należy pamiętać, że wynagrodzenie prawnika od rozwodów jest uzależnione od tego jakie są żądania samego pozwu i oczekiwania wobec prawnika związane z jego uczestnictwem w sprawie i reprezentowaniem Klienta.

Koszt pozwu rozwodowego jest uzależniony od składanych wniosków i pomocy świadczonej przez prawnika.

Pozew o rozwód może zawierać wniosek o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie lub z orzeczeniem winy drugiego małżonka. Przy sprawach z orzeczeniem winy koszt pozwu jest większy, ponieważ należy przeprowadzić postępowanie dowodowe, przesłuchać świadków, przedstawić dowody. Gdy małżonkowie nie są zgodni, wówczas postępowanie zazwyczaj trwa nawet kilka lat i związane jest z dużą aktywnością. Przygotowanie takiego pozwu wymaga szczegółowej rozmowy z Klientem i ustalenia czy to, co działo się w małżeństwie, miało rzeczywiście wpływ na rozpad tego małżeństwa.

Na wysokość kosztów pozwu rozwodowego ma wpływ również to, czy strony mają wspólne małoletnie dzieci. Sytuacja prawna dzieci jest regulowana wtedy w wyroku rozwodowym, więc obok sprawy o rozwód Sąd reguluje sprawy dzieci, czyli alimenty dla dzieci, kontakty z dziećmi i ustalenie zakresu władzy rodzicielskiej nad dziećmi. Tutaj podobnie, jak przy wnioskach dotyczących samego rozwodu, istotne jest to, czy strony są zgodne w sprawach związanych z dziećmi.

To, ile kosztuje pozew rozwody jest uzależnione także od tego, czy:

  • prawnik ma tylko napisać pozew, a do Sądu idziesz sam,
  • czy prawnik napisze pozew i wszystkie inne pisma w sprawie oraz będzie reprezentował Ciebie w Sądzie.

Wiemy, że problemem dla potencjalnych Klientów jest to, że nie znają oni ostatecznego wynagrodzenia, które mają zapłacić prawnikowi. Prawdą jest, że ustalenie takiego wynagrodzenia nie jest proste, ale portal i-Rozwód określił, jako stałe wynagrodzenie, za sporządzenie na podstawie danych podanych przez Klienta, cenę:

  • Pozwu o rozwód bez orzekania o winie bez dzieci w wysokości 299 zł;
  • Pozwu o rozwód bez orzekania o winie z dziećmi w wysokości 499 zł.

W tej cenie, po podaniu przez Ciebie podstawowych informacji, prawnik od rozwodów napisze pozew rozwodowy, sprawdzi m. in. czy wysokość alimentów jest dobrze przez Ciebie określona. Zadba, aby w pozwie zostały wymienione wszystkie dokumenty niezbędne dla rozpoznania sprawy. Pamiętaj, że Sąd może zażądać innych, dodatkowych dokumentów, wówczas należy je przedstawić Sądowi. Twoją rolą będzie wydrukowanie pozwu i załączeniu do pisma wymienionych załączników, opłacenie pozwu i wysłanie pozwu do Sądu.

Jeżeli jednak będziesz chciał, aby pozew został napisany z żądaniem orzeczenia o winie drugiej strony albo Twoja sprawa była poprowadzona przez prawnika rozwodowego z reprezentacją w Sądzie, wówczas Portal i-Rozwod.pl skontaktuje Cię z jednym z prawników z którym współpracuje. Wtedy indywidualnie, z prawnikiem od rozwodów, zostanie ustalone wynagrodzenie, z wyszczególnieniem składników tak, aby koszt pozwu rozwodowego nie był dla Ciebie zaskoczeniem.

Pozew rozwodowy z i-Rozwod.pl - infografika
Pozew rozwodowy z i-Rozwod.pl - infografika