Składnik majątku wspólnego – dopuszczalność podziału.

Do czasu, gdy trwa wspólność ustawowa, która ma charakter bezudziałowy, nie można żądać podziału majątku wspólnego.

Środki pieniężne, które zostały podjęte przez jednego z małżonków, w trakcie trwania wspólności, z rachunku bankowego:

  • na potrzeby rodziny;
  • na usprawiedliwione utrzymanie tego małżonka, np. na leczenie

podlegają wyłączeniu z rozliczenia przy podziale.

W trakcie postępowania sądowego, drugi małżonek może dowodzić, że składnik majątku wspólnego nie został zużyty na potrzeby rodziny czy usprawiedliwione potrzeby jednego z jego członków.