Rozwód – jak zacząć?

Jeżeli już zadałeś pytanie - jak zacząć rozwód - to znaczy, że chcesz uregulować to, co zmieniło się w Twoim życiu.

Przygotowania do rozwodu zależą od tego czy chcesz, aby Sąd wydał wyrok bez orzekania o winie, czy z  orzeczeniem winy drugiego małżonka.

Dokumenty

Aby zacząć przygotowania do rozwodu należy zebrać odpowiednie dokumenty.

Jeżeli będziesz żądać rozwodu bez orzekania o winie i nie macie wspólnych małoletnich dzieci, wówczas przygotuj:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa, który możesz uzyskać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w formie papierowej lub przez internet w formie cyfrowej. Jeżeli chcesz złożyć wniosek przez internet, będziesz potrzebował Profil zaufany.
 • zaświadczenie o dochodach za ostatnie 6 miesięcy, warto również przygotować PIT – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za poprzedni rok z potwierdzeniem złożenia do Urzędu Skarbowego

Jeżeli będziedz żądać rozwodu bez orzekania o winie i macie wspólne małoletnie dzieci, wówczas dodatkowo przygotuj:

 • odpis skrócony aktu urodzenia wspólnych dzieci;
 • dokumenty na potwierdzenie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci. Takie wydatki najlepiej podzielić na kategorie i w taki sposób zgromadzić dokumenty związane z wydatkami na dzieci:
 • na mieszkanie: opłaty za mieszkanie, gaz, energie elektryczną, wodę, śmieci;
 • na wyżywienie: tutaj nie jest konieczne przedstawianie takich wydatków, ponieważ Sąd ma taką wiedzę chyba, że ponosisz ponadstandardowe wydatki związane np. z alergiami dzieci, ale wtedy przygotuj zaświadczenie od lekarza;
 • na ubranie: w tym celu warto zbierać faktury, albo paragony z potwierdzeniem dokonania przelewu Twoją kartą płatniczą;
 • szkolne, czyli potwierdzenie wpłat za wycieczki szkolne, ubezpieczenie, Radę Rodziców, zakup torby do szkoły, książki, zeszyty;
 • na zajęcia dodatkowe: korepetycje, nauka języka, odpłatne zajęcia sportowe, artystyczne;
 • na wakacje i wyjazdy wakacyjne;
 • na leczenie i leki, czyli historie chorób, recepty i faktury za leki i odpłatne leczenie;

Jeżeli będziesz żądać rozwodu z orzeczeniem winy swojego małżonka, przygotuj dodatkowo dowody z których wynika, że drugi małżonek ponosi winę za to, że Wasze małżeństwo w sposób trwały i zupełny uległo rozpadowi.

Pozew rozwodowy

W jednym z poprzednich wpisów zostało opisane już opisane, jak napisać pozew rozwodowy. Dodatkowo pamiętaj, że po zebraniu dokumentów możesz sam sporządzić pozew o rozwód, albo udać się do profesjonalnego prawnika od rozwodów, który dalej pomoże Ci w napisaniu pozwu rozwodowego.

Sprawa w Sądzie

Po wysłaniu pozwu do Sądu, czekaj na wyznaczenie terminu. W wezwaniu Sąd wskaże termin i miejsce posiedzenia. Przeczytaj bardzo dokładnie wezwanie Sądu, ponieważ Sąd może zobowiązać Ciebie do przedłożenia dodatkowych dokumentów. Wezwanie zawiera również pouczenie, które jest dla Ciebie przydane i z którym powinieneś się zapoznać.

Jeżeli nie możesz przyjść do Sądu, to należy usprawiedliwić swoją nieobecność. Brak takiego usprawiedliwienia, jeżeli jesteś powodem, czyli osobą, która wniosła do Sądu pozew o rozwód, spowoduje zawieszenie postępowania. Postępowanie, będzie można wówczas podjąć, najwcześniej po upływie 3 miesięcy od takiego zawieszenia.

Na każdym etapie postępowania możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika, który będzie mógł reprezentować Twoje interesy.