Rozwód i co dalej? 3 najważniejsze kwestie.

Rozwód i co dalej?

Rozwód to jedna z najtrudniejszych sytuacji, z jakimi możemy się spotkać w życiu. Niezależnie od powodów, dla których małżeństwo kończy się rozwodem, jest to zawsze trudna i bolesna decyzja.

Ale, rozwód i co dalej?

Wiele osób po przeprowadzonym rozwodzie myśli, że to koniec kłopotów. Po wyjściu z sali sądowej zastanawiasz się co dalej? Czy rozwód rzeczywiście kończy już wszystkie problemy?

Warto przyjrzeć się kwestiom związanym z rozwodem oraz temu, co może nas czekać po zakończeniu związku, ponieważ w tym momencie otwiera się pole dla innych problemów.

Rozwód i co dalej ? - sprawy dotyczące dzieci

Kiedy decydujesz się na rozwód, często skupiasz się na załatwieniu formalności związanych z samym zakończeniem związku.

Jednakże, kiedy masz dzieci, to musisz pamiętać, że wiele spraw z nimi związanych będzie trzeba załatwić również po rozwodzie.

I choć wydawać by się mogło, że kiedy ustalisz:

  • opiekę nad dziećmi i
  • alimenty,

to już nie będziesz miał związku z byłym partnerem, to tak naprawdę to tylko początek.

Jeżeli masz wspólne małoletnie dzieci, to do czasu ich pełnoletności będziesz z byłym małżonkiem związany sprawami swoich dzieci.

Oznacza to, że powinieneś nadal współpracować z byłym małżonkiem w wielu kwestiach, związanych z wychowaniem dzieci, takich jak ustalenie terminów widzeń, decyzje dotyczące szkoły czy wyboru lekarza.

Jednakże, zdarzają się sytuacje, kiedy stan faktyczny ulega zmianie i ustalenia, które zostały dokonane w trakcie procesu rozwodowego, przestają odpowiadać aktualnej sytuacji.

W takiej sytuacji każdy z rodziców może wystąpić do Sądu Rejonowego o zmianę takiego postanowienia.

Rozwod i co dalej ?

Rozwód i co dalej? - infografika

Sąd może rozpatrzyć wniosek o zmianę postanowienia wydanego w czasie rozwodu, jeżeli zostaną spełnione określone warunki.

Pierwszym z nich jest zaistnienie istotnej zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w czasie orzekania rozwodu.

Może to być np. zmiana miejsca zamieszkania jednego z rodziców, utrata pracy, choroba, czy też konieczność zmiany szkoły przez dziecko.

Drugim warunkiem jest, że zmiana postanowienia musi służyć dobru dziecka. Sąd będzie kierował się zasadą dobra dziecka i decyzja musi być uzasadniona, oparta na potrzebach i interesach dziecka.

Wniosek o zmianę postanowienia kierujesz do sądu, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Więcej dowiesz się we wpisie https://i-rozwod.pl/rozwod-i-co-dalej-jak-zyc-kontakty-z-dziecmi-2

Rozwód i co dalej ? - podział majątku

Pytanie: rozwód i co dalej - najczęściej dotyczy jednak kwestii podziału wspólnego majątku.

Najwcześniej podział majątku możesz przeprowadzić po ustaniu wspólności majątkowej, która jeśli nie nastąpiła wobec zawarcia umowy majątkowej lub wcześniejszego orzeczenie Sądu, ma miejsce z chwilą uprawomocnienia się sprawy o rozwód.

W sprawie o podział majątku nie ma terminu do którego należy przeprowadzić taki podział. Zniesienie wspólności nie ulega przedawnieniu.

W innych wpisach kwestia podziału majątku została już poruszona, ale w tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, że im później zostanie przeprowadzony podział majątku, tym może się to okazać niekorzystne.

Jeżeli majątek jest w posiadaniu jednego z byłych małżonków, to drugi nie ma wpływu na to, co się z tym majątkiem dzieje.

W takich sytuacjach często dochodzi do przypadkowego zniszczenia mienia, powstają wówczas problemy z wyceną takiego utraconego mienia.

Rozwód i co dalej ?

Rozwód i co dalej? - infografika

Rozwód i co dalej ? - alimenty na drugiego małżonka.

Pytanie: rozwód i co dalej – dotyczy także kwestii alimentów na drugiego małżonka.

Alimenty na rzecz drugiego małżonka są możliwe, gdy Sąd:

  • orzekł, że winę rozkładu pożycia ponoszą oboje małżonkowie (rozwód z winy obu stron);
  • nie ustalił winy, ze względu na żądanie małżonków;
  • nie ustalił winy, ze względu na brak zawinienia małżonków;

Wówczas alimentów może żądać:

  • małżonek, który nie ponosi winy rozkładu pożycia - od małżonka ponoszącego winę;
  • małżonek, który nie ponosi winy rozkładu pożycia – od małżonka nieponoszącego winy;
  • małżonek, który ponosi winę rozkładu pożycia – tylko od małżonka ponoszącego winę;

Podstawą zasądzenia alimentów jest niedostatek małżonka ubiegającego się o alimenty, a z drugiej strony możliwości drugiego małżonka w zakresie alimentowania.

Stan niedostatku ma miejsce, gdy współmałżonek wnoszący o alimenty nie jest w stanie, własnymi siłami, zaspokoić w całości lub w części swoich usprawiedliwionych potrzeb.

Obowiązek alimentacyjny wobec małżonka, który nie został uznany za wyłącznie winnego trwa przez okres 5 lat od orzeczenia rozwodu, ale w wyjątkowych sytuacjach, na wniosek uprawnionego, może zostać przedłużony.

Gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozpadowi pożycia małżeńskiego, wówczas drugi współmałżonek – niewinny, może żądać zasądzenia na swoją rzecz alimentów.

Przesłanką zasądzenia alimentów jest okoliczność, gdy w związku z rozwodem, nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

W przeciwieństwie do sytuacji opisanej powyżej, w sytuacji winy w rozpadzie pożycia małżeńskiego jednego z małżonków, alimenty na rzecz drugiego, niewinnego, są zasądzane także wtedy, gdy nie występuje niedostatek u małżonka żądającego.

Rozwód i co dalej ? - odpocznij

Rozwód jest trudnym i bolesnym doświadczeniem, które nierzadko prowadzi do silnego stresu i niepewności. Jednakże, po zakończeniu procesu rozwodowego należy zadbać o siebie i swoje zdrowie psychiczne oraz fizyczne.

Ważne jest, aby pozwolić sobie na czas na regenerację, odpoczynek i samorealizację.

Warto pamiętać, że rozwód to dla naszej psychiki ogromny stres i warto skupić się na tym, co pomaga Ci w relaksie.

Niezbędne jest także wsparcie osób bliskich - rodziny, przyjaciół, czy psychologa. Rozmowa z innymi ludźmi może pomóc w złagodzeniu bólu i lepszym zrozumieniu własnych uczuć.

Kolejnym krokiem, który warto podjąć, jest dbanie o swoje zdrowie fizyczne. Ważne jest, aby skupić się na sobie i swoim ciele, a nie tylko na emocjach.

Nie możesz również zapomnieć o planowaniu przyszłości.

Po rozwodzie czeka Cię nowa rzeczywistość i warto zastanowić się, co chsz osiągnąć i jakie cele chcemy sobie postawić. Możesz skorzystać z okazji, aby spełnić marzenia, które dotąd były dla Ciebie niedostępne.

Rozwód i co dalej

Rozwód i co dalej? - infografika

Rozwód i co dalej ? - na zakończenie

Po zakończeniu rozwodu często nie kończą się wszystkie problemy. Pozostają kwestie związane ze sprawami dotyczącymi dziećmi, podziałem majątku czy alimentów na małżonka.

Oznacza to, że o sprawach po rozwodzie, powinieneś pomyśleć przed i w trakcie rozwodu, aby po rozwodzie Twoje interesy były jak najlepiej zabezpieczone.

Po rozwodzie ważne jest, abśy zaczął dbać o siebie, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

Otocz się ludźmi, którzy Cię wspierają i szukaj sposobów na relaks i odpoczynek.

Planowanie przyszłości pozwoli Ci spojrzeć w przyszłość z optymizmem i poczuciem celu.

Pamiętajmy, że zdrowie i dobre samopoczucie są priorytetem i tylko wtedy będziesz w stanie zacząć na nowo budować swoje życie.