Mediacja rozwodowa a wpływ na termin zakończenia sprawy o rozwód. 4 scenariusze

Mediacja rozwodowa a wpływ na termin zakończenia sprawy o rozwód.

W jednym z poprzednich wpisów zostało wyjaśnione, ile trwa rozwód. Dla uporządkowania warto przypomnieć, że na czas trwania sprawy o rozwód ma wpływ kompletność przygotowanego pozwu rozwodowego i oczywiście zgoda małżonków na rozwód.

Strony nie zawsze maja wpływ na to, ile trwa rozwód. Sąd w trakcie postępowania może skierować strony postępowania do mediacji.

Mediacja rozwodowa - Infografika
Mediacja rozwodowa - infografika

Kiedy tak się stanie?

Gdy w ocenie Sądu istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa.

Czy skierowanie stron do mediacji rozwodowej ma wpływ na to, ile trwa rozwód?

Tak, ponieważ czas na ustalenie terminu każdego spotkania przed mediatorem, przedłuża termin zakończenia sprawy i ma wpływ na to, ile kosztuje rozwód.

Czy należy obawiać się mediacji?

Mediator podczas mediacji powinien zachować bezstronność, a samo postępowanie nie jest jawne. Mediacja rozwodowa może rozwiązać wiele kwestii, które dzielą małżonków. Dodatkowo mediator może wytłumaczyć stronom ich sytuację, co jest szansą na dojście do porozumienia, przynajmniej w niektórych kwestiach.

Mediacja rozwodowa - czy warto rozważyć?

Radzenie sobie z rozwodem może być trudne. Większość rozwodów ma charakter polubowny, ale wiele osób musi przejść przez wiele emocjonalnych zawirowań, zanim dojdzie do punktu, w którym jest gotowa zakończyć małżeństwo i przejść dalej.

Mediacja to świetny sposób na przejście przez ten proces.

Jest to sposób na uzyskanie pomocy i wsparcia bezstronnej osoby trzeciej w celu podejmowania decyzji, które są najlepsze dla wszystkich.

Mediator będzie działał jako strona neutralna, która pomoże:

  • określić Twoje priorytety;
  • nazwać twoje pomysły;
  • znaleźć sposób na osiągnięcie porozumienia;
  • wypracować ugodę.
Mediacja rozwodowa - Infografika
Mediacja rozwodowa - infografika

Czym jest mediacja rozwodowa?

Mediacja rozwodowa to proces, w ramach którego przeszkolona osoba, mediator, pomaga osobom w sporze, osiągnąć porozumienie. Jest to proces w który nie powinni być zaangażowani adwokaci, a obie strony mogą rozstrzygają spór na własnych warunkach.

Mediator:

  • pomaga obu stronom porozmawiać o tym, co jest dla nich ważne, i znaleźć wspólną płaszczyznę
  • nie podejmuje decyzji za strony.

Strony muszą uzgodnić, co jest uczciwe i dobre.

Niektórzy uważają, że mediacja rozwodowa jest lepszym wyborem niż spór na sali sądowej i orzeczenie Sądu. Porozumienie zawarte na gruncie mediacji może dać obu stronom poczucie lepszego załatwienia sprawy.

Jak przygotować się do mediacji rozwodowej?

Przygotowując się do mediacji, ważne jest, aby być we właściwym nastroju. W niektórych przypadkach emocje mogą wymknąć się spod kontroli, a nawet doprowadzić do fizycznej kłótni. Jeśli w przeszłości dochodziło w małżeństwie do znęcania się lub przemocy, należy rozważyć czy zasadne jest godzenie się na mediację.

Co się dzieje podczas mediacji rozwodowej?

Mediator w trakcie mediacji rozwodowej ustala jakie są kwestie do ustalenia i próbuje poznać te płaszczyzny co do których małżonkowie się zgadzają. Mediator powinien być osobą bezstronną i jest związany tajemnicą mediacji.

Mediacja rozwodowa to dobra opcja, jeśli obie strony nie rozmawiają ze sobą i nie chcą spierać się w sądzie. Mediator wysłucha obu stron historii, a następnie spróbuje pomóc im osiągnąć porozumienie, które będzie korzystne dla obu stron.

Mediacja rozwodowa to proces, w ramach którego Ty i Twój współmałżonek współpracujecie z neutralną stroną trzecią – mediatorem. Mediator pomaga w podejmowaniu decyzji, co do których ty i twój współmałżonek nie możecie się porozumieć.

Mediator nie opowiada się po żadnej ze stron. Mediator staje się sojusznikiem dla Ciebie i Twojego współmałżonka w procesie mediacji.

Mediator to osoba, która zarządza procesem mediacji rozwodowej i jest orędownikiem Waszej wsólnej sprawy.

Do czego może doprowadzić mediacja rozwodowa? 4 scenariusze

  • małżonkowie mogą się pojednać, wtedy nie będzie potrzeby prowadzenia sprawy o rozwód;
  • pomimo stwierdzenia w toku mediacji, że nie istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, małżonkowie mogą uzgodnić inne kwestie, takie jak podział majątku wspólnego. Wtedy ugoda zawarta przed mediatorem będzie stanowić obok wyroku, tytuł rozstrzygający o pewnych roszczeniach;
  • na skutek mediacji strony mogą uzgodnić pewne kwestie, na podstawie czego następnie sporządzone zostanie porozumienie, które zostanie przedstawione w sądzie jako zgodne żądanie stron rozstrzygnięcia sprawy w określony sposób, np. dotyczące wspólnych małoletnich dzieci w zakresie alimentów, kontaktów czy władzy rodzicielskiej;
  • małżonkowie mogą nie dojść do żadnego porozumienia, a postępowanie przed Sądem będzie toczyło się dalej.
Mediacja rozwodowa - Infografika
Mediacja rozwodowa - infografika

Podsumowanie

Mediacja rozwodowa może mieć więc wpływ na to, ile trwa rozwód. Wypracowanie wspólnego stanowiska skraca czas rozpoznania sprawy, więc na mediację warto spojrzeć jako drogę do skrócenia sprawy rozwodowej.