Mediacja a wpływ na termin zakończenia sprawy o rozwód.

W jednym z poprzednich wpisów zostało wyjaśnione, ile trwa rozwód. Dla uporządkowania warto przypomnieć, że na czas trwania sprawy o rozwód ma wpływ kompletność przygotowanego pozwu rozwodowego i oczywiście zgoda małżonków na rozwód.

Strony nie zawsze maja wpływ na to, ile trwa rozwód. Sąd w trakcie postępowania może skierować strony postępowania do mediacji.

Kiedy tak się stanie? Gdy w ocenie Sądu istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa.

Czy skierowanie stron do mediacji ma wpływ na to, ile trwa rozwód? Tak, ponieważ czas na ustalenie terminu każdego spotkania przed mediatorem, przedłuża termin zakończenia sprawy i ma wpływ na to, ile kosztuje rozwód.

Czy należy obawiać się mediacji? Mediator podczas mediacji powinien zachować bezstronność, a samo postępowanie nie jest jawne. Mediacja może rozwiązać wiele kwestii, które dzielą małżonków. Dodatkowo mediator może wytłumaczyć stronom ich sytuację, co jest szansą na dojście do porozumienia, przynajmniej w niektórych kwestiach.

Do czego może doprowadzić mediacja?

  • małżonkowie mogą się pojednać, wtedy nie będzie potrzeby prowadzenia sprawy o rozwód;
  • pomimo stwierdzenia w toku mediacji, że nie istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, małżonkowie mogą uzgodnić inne kwestie, takie jak podział majątku wspólnego. Wtedy ugoda zawarta przed mediatorem będzie stanowić obok wyroku, tytuł rozstrzygający o pewnych roszczeniach;
  • na skutek mediacji strony mogą uzgodnić pewne kwestie, na podstawie czego następnie sporządzone zostanie porozumienie, które zostanie przedstawione w sądzie jako zgodne żądanie stron rozstrzygnięcia sprawy w określony sposób, np. dotyczące wspólnych małoletnich dzieci w zakresie alimentów, kontaktów czy władzy rodzicielskiej;
  • małżonkowie mogą nie dojść do żadnego porozumienia, a postępowanie przed Sądem będzie toczyło się dalej.

Mediacja może mieć więc wpływ na to, ile trwa rozwód. Wypracowanie wspólnego stanowiska skraca czas rozpoznania sprawy, więc na mediację warto spojrzeć jako drogę do skrócenia sprawy rozwodowej.