Jak przeprowadzić rozwód bez orzekania o winie? 5 wskazówek, które pomogą Ci w podjęciu decyzji.

 

Jak przeprowadzić rozwód bez orzekania o winie?

Decyzja o tym, jakie żądanie w zakresie rozwodu, zostaną zawarte w pozwie, ma wpływ na Twoją przyszłość. W pozwie możesz żądać rozwodu:

 • bez orzekania o winie, czyli za porozumieniem stron;
 • z orzeczeniem winy drugiej Strony

Podjęcie decyzji wymaga zrozumienia konsekwencji, jakie wiążą się z przeprowadzeniem rozwodu.

Jak przeprowadzić rozwód bez orzekania o winie - zalety

Przeprowadzenie rozwodu bez orzekania o winie wiąże się:

 • z krótszym okresem zakończenia sprawy – sprawa powinna zostać zakończona do 3 miesięcy;
 • mniejszymi kosztami emocjonalnymi, które związane są ze sprawą o rozwód z orzeczeniem winy drugiej Strony;
 • jeśli Strony będą zgodne, wówczas zostanie Ci zwrócona część opłaty sądowej;
 • przygotowanie przez prawnika, pozwu o rozwód bez orzekania o winie, jest tańsze;
 • możliwością żądania od drugiego małżonka alimentów, jeśli jesteś w niedostatku maksymalnie do 5 lat od uprawomocnienia się rozwodu.
Jak przeprowadzić rozwód bez orzekania o winie - infografika
Jak przeprowadzić rozwód bez orzekania o winie - infografika

1. Jak przeprowadzić rozwód bez orzekania o winie - wniosek

Jeśli została już podjęta decyzja odnośnie sposobu rozwiązania małżeństwa należy złożyć odpowiedni wniosek. Poniżej przykładowa treść:

W imieniu własnym wnoszę o:

rozwiązanie małżeństwa, powódki Ewy Kowalskiej z pozwanym Janem Kowalskim, zawartego w dniu 10.01.2010 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krakowie za nr aktu małżeństwa 10/2010 – przez rozwód bez orzekania o winie którejkolwiek ze stron w rozpadzie pożycia małżeńskiego;

2. Jak przeprowadzić rozwód bez orzekania o winie - dowody

 • skrócony odpis aktu małżeństwa - przeszukaj swoje domowe archiwum, albo udaj się do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie otrzymasz skrócony odpis;
 • skrócony odpis aktu urodzenie wspólnych małoletnich dzieci - podobnie jak z aktem małżeństwa - przeszukaj swoje domowe archiwum, albo udaj się do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie otrzymasz skrócony odpis;
 • zaświadczenie o dochodach za ostatnie 6 miesięcy - otrzymasz od swojego pracodawcy lub księgowej gdy prowadzisz jednoosobową dziełalność gopsodarczą;
 • PIT za poprzedni rok - przeszukaj swoje domowe archiwum;

3. Jak przeprowadzić rozwód bez orzekania o winie -  ustal Sąd Okręgowy i uiść opłatę sądową od pozwu

Sposób ustalenia Sądu właściwego został przybliżony we wpisie Gdzie złożyć pozew o rozwód.

Jak przeprowadzić rozwód bez orzekania o winie - infografika

4. Jak przeprowadzić rozwód bez orzekania o winie - co bada Sąd

W trakcie postepowania sądowego będzie analizowane:

 • czy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego; Sąd zbada czy są szanse na powrót do małżeństwa.

oraz czy nie zachodzi jedna z poniższych sytuacji:

 • z pozwem wystąpił wyłącznie winny rozpadu małżeństwa małżonek;
 • na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci;
 • orzeczenie rozwodu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

5. Jak przeprowadzić rozwód bez orzekania o winie - podsumowanie

Przygotowany przez naszych prawników wzór pozwu rozwodowego będzie zawierał wszystkie elementy, które są wymagane przez przepisy procedury. W formularzu na platformie i-Rozwod.pl wypełnij wszystkie pola, to pomoże dostosować pozew do Twojej indywidualnej sytuacji. Wzór pozwu rozwodowego, który zostanie przesłany na podany przez Ciebie adres będzie wymagał jedynie podpisania, opłacenia opłaty sądowej i wysłania na podany adres.

Pytania i odpowiedzi

O tym jak przeprowadzić rozwód bez orzekania o winie kierowane do naszych prawników 

 • Jak krok po kroku przeprowadzić sprawę o rozwód. Nasi prawnicy przygotowali szereg wpisów na ten temat. Najważniejsze jest jednak, aby wiedzieć jaki chce się uzyskać efekt na końcu sprawy o rozwód. Proponujemy rozpoczęcie lektury od wpisu Rozwód krok po kroku - 10 wskazówek o których musisz wiedzieć. Znajdziesz tam uporządkowanie wiadomości, które pomogą Ci na wstępnym etapie decyzji.
 • Czy darmowy wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie jest bezpieczny - musisz pamiętać, że nie ma dwóch takich samych spraw rozwodowych, a wyrok będzie miał wpływ na Twoje dalsze życie. Dlatego wzór pozwu, który znajdziesz w internecie może okazać się w Twojej sprawie nieprzydatny. Jeśli podejmiesz decyzję o rozwodzie, nasi prawnicy przygotuję wzór pozwu o rozwodu i wyjaśnią jak przeprowadzić rozwód bez orzekania o winie.
 • Ile trwa rozwód bez orzekania o winie - to jedno z częstszych pytań. Wszystko zależy od sytuacji w Sądzie do którego kierujesz pozew o rozwód. Średnio czas oczekiwania na wyznaczenie terminu to okres od 1 do 3 miesięcy. Na czas zakończenia sprawy mają również wpływ składane wnioski dowodowe. Jeśli wnosisz o dowód z przesłuchania świadków, Sąd będzie wyznaczał dodatkową rozprawę. Gdy nie ma świadków, jesteście zgodni co do treści wyroku rozwodowego, wówczas na pierwszej rozprawie Sąd powinien rozpoznać Twoją sprawę. Ważne jest jednak, aby pozew o rozwód zawierał wszystkie niezbędne informacje potrzebne do rozstrzygnięcia sprawy.
 • Czy papiery rozwodowe tracą na ważności? Dokumenty takie jak odpisu aktu stanu cywilnego, o ile nie nastąpiła żadna zmiana, nie tracą ważności. Dokumenty świadczące o stanie majątkowym mogą stracić na ważności, ponieważ sytuacja majątkowa może zawsze ulec zmianie. Jeśli masz już napisany pozew o rozwód zaktualizuj stan faktyczny. Pamiętaj wspólne dzieci
 • Rozwód bez orzekania o winie, a alimenty na małżonka - to kolejne pytanie na które należy odpowiedzieć, że przy wyroku rozwodowym bez orzekania o winie, są mniejsze szanse na zasądzenie alimentów na rzecz drugiego małżonka. Z wnioskiem takim musi jednak wystąpić małżonek, który czuje się uprawniony do takich alimentów. W trakcie sprawy nie możesz lekceważyć żądań drugiej strony, ponieważ Sąd ma obowiązek zająć stanowisko do każdego żądania, więc każdorazowo powinien prosić ciebie o ustosunkowanie się do wniosków drugiej strony.
 • Rozwód bez orzekania winy konsekwencje - czy takie istnieją? Jedyne konsekwencje, poza sprawami związanymi z dziećmi, to alimenty na małżonka. Gdy złożysz do sądu wniosek o rozwód bez orzekania o winie musisz pamiętać, że gdy Twój małżonek w związku z rozwodem będzie żył w niedostatku, na jego wniosek mogą zostać przyznane mu alimenty przez okres 5 lat.
 • Rozwód bez rozprawy w 2021 i 2022 - czy jest taka możliwość? Obecna sytuacja pandemiczna spowodowała możliwość prowadzenia rozwodu online. Nasi prawnicy przygotują specjalne wnioski, aby sprawa o rozwód bez orzekania o winie mogą zostać przeprowadzona zdalnie.
 • Czy platforma przygotuje pozew o rozwód bez orzekania o winie wzór z dziećmi? Nasi prawnicy przygotują dla Ciebie także indywidualny pozew o rozwód, w którym zostaną zabezpieczone sprawy dzieci. W trakcie pracy z formularzem wypełnij okienka dotyczące dzieci.
 • Czy rozwód bez adwokata jest bezpieczny? Jeżeli jesteście zgodni co do wyroku, uzgodniliście kwestie związane z dziećmi, a Twój pozew został przygotowany przez prawnika od rozwodów, to występowanie w sądzie bez pełnomocnika nie powinno stwarzać zagrożenie. Pamiętaj jednak, jeśli strona przeciwna zmieni zdanie, masz zawsze prawo poprosić o odroczenie rozprawy i umożliwienie Ci zajęcia stanowiska na piśmie. Warto przed wydanym orzeczeniem skonsultować z prawnikiem zmianę stanowiska drugiej strony. Nasi prawnicy świadczą również pomoc w trakcie sprawy sądowej, dlatego będziesz miał wsparcie prawne na każdym etapie Twojej sprawy.
 • Ile kosztuje pozew o rozwód bez orzekania o winie? Na to pytanie został przygotowany osobny wpis, w którym szczegółowo zostały opisane wydatki. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie warto wspomnieć, że taki rozwód finalnie może kosztować Cię 150 zł. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapoznaj się z treścią wpisu. Nasi prawnicy złożą za ciebie odpowiednie wnioski.
 • Co mówić na rozprawie rozwodowej bez orzekania o winie? Sąd będzie pytał Cię o wiek i wykształcenie. Pamiętaj pytanie o wiek dotyczy lat ukończonych. Następne pytania będą dotyczyły Waszego małżeństwa. Kiedy się poznaliście, do kiedy Strony funkcjonowały dobrze, a od kiedy się zmieniło. W sprawie o rozwód bez orzekania o winie Sąd nie będzie badał winy w rozpadzie pożycia małżeńskiego, ale będzie chciał ustalić czy różnice, które między wami istnieją są na tyle poważne, że nie ma szans na powrót. Pozew przygotowany przez i-Rozwod.pl będzie zawierał wszystkie informacje, które pomogą odpowiedzieć na pytania zadawane przez Sąd. Przed rozprawą warto przeczytać uzasadnienie pozwu o rozwód.
 • Jak zachować się w Sądzie? Przygotuj dowód osobisty, bo prawdopodobnie będziesz sprawdzany po wejściu do Sądu. Weź ze sobą wezwanie na rozprawę tam jest podany numer Sali i godzina rozprawy. Przed każdą salą rozpraw jest miejsce na wokandę, czyli spis spraw, które będą toczyć się w danej sprawie. Odszukaj swojej sprawy. Jeśli nie znajdujesz sprawy, sprawdź czy w pobliżu wokandy nie wisi karta z informacją, że jest zmiana Sali rozpraw. Jeśli takiej informacji nie ma, udaj się do sekretariatu i potwierdź salę. Po wejściu na salę zwrócić się twarzą w stronę sędziego. Powód, czyli ten, który wnosi pozew o rozwód siada po lewej stronie od sędziego, a pozwany po prawej stronie sędziego. Na pytania sędziego odpowiadaj na stojąco. Gdy Sąd będzie ogłaszał wyrok również wstań i wysłuchaj orzeczenie na stojąco.
Jak przeprowadzić rozwód bez orzekania o winie - infografika
Jak przeprowadzić rozwód bez orzekania o winie - infografika