Jak przeprowadzić rozwód, gdy Sąd dojdzie do przekonania, że są widoki na utrzymanie małżeństwa?

Pytanie jest bardzo istotne ponieważ, gdy Sąd w trakcie postępowania dojdzie do przekonania, że są widoki na utrzymanie małżeństwa, wówczas zawieszania postępowanie.

W trakcie całego postępowania, z tego powodu, postępowanie można zawiesić tylko raz.

Jak wówczas przeprowadzić rozwód, co należy zrobić?

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, kiedy może dojść do takiej sytuacji.

- Jeżeli Sąd w trakcie prowadzonego postępowania sądowego ustali lub ujawni okoliczności z których wynika, że jest szansa, aby małżeństwa nadal trwało, wówczas zawiesi takie postępowanie.

Oprócz „zawieszenia postępowania”, Sąd może skierować Strony na mediację, która jest konkurencyjną formą „dania małżonkom” możliwość przemyślenia sprawy ich rozwodu.

W drugiej kolejności należy wyjaśnić, że jeśli mimo takiego zawieszenia postępowania, Strona nadal chce wziąć rozwód, powinna zadbać o podjęcie przed sądem czynności w odpowiednim czasie.

Z wnioskiem o podjęcie postępowania można najwcześniej wystąpić w terminie 3 miesięcy od dnia zawieszenia. W razie niezgłoszenia takiego wniosku w terminie roku od dnia, w którym postępowanie zostało zawieszone, sąd umorzy postępowanie. Oznacza to, że termin na wszczęcia jest określony na dzień poprzedzający upływ jednego rok od tego zawieszenia.

Po podjęciu zawieszonego postępowania, jeżeli Strona nadal chce wziąć rozwód, musi przed Sądem wykazać, że nie ma widoków na utrzymanie małżeństwa. Wówczas stanowisko strony, która nie chce utrzymać małżeństwa, a chce wziąć rozwód powinno skupiać się na tym, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Zawieszenie postępowania przez Sąd z tego powodu, że Sąd widzi szansę na trwanie małżeństwa, powinno być sygnałem dla strony, która chce wziąć rozwód, że konieczna będzie konsultacja z prawnikiem od rozwodów.