Jak przeprowadzić rozwód bez orzekania o winie?

Decyzja o tym, jakie żądanie w zakresie rozwodu, zostaną zawarte w pozwie, ma wpływ na Twoją przyszłość. W pozwie możesz żądać rozwodu:

  • bez orzekania o winie, czyli za porozumieniem stron;
  • z orzeczeniem winy drugiej Strony

Podjęcie decyzji wymaga zrozumienia konsekwencji, jakie wiążą się z przeprowadzeniem rozwodu.

Rozwód bez orzekania o winie.

Przeprowadzenie rozwodu bez orzekania o winie wiąże się:

  • z krótszym okresem zakończenia sprawy – sprawa powinna zostać zakończona do 3 miesięcy;
  • mniejszymi kosztami emocjonalnymi, które związane są ze sprawą o rozwód z orzeczeniem winy drugiej Strony;
  • jeśli Strony będą zgodne, wówczas zostanie Ci zwrócona część opłaty sądowej;
  • przygotowanie przez prawnika, pozwu o rozwód bez orzekania o winie, jest tańsze;
  • możłiwością żądania od drugiego małżonka alimentów, jeśli jesteś w niedostatku maksymalnie do 5 lat od uprawomocnienia się rozwodu.

Jak przeprowadzić rozwód bez orzekania o winie?

Jeśli została już podjęta decyzja odnośnie sposobu rozwiązania małżeństwa należy złożyć odpowiedni wniosek. Poniżej przykładowa treść:

W imieniu własnym wnoszę o:

rozwiązanie małżeństwa, powódki Ewy Kowalskiej z pozwanym Janem Kowalskim, zawartego w dniu 10.01.2010 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krakowie za nr aktu małżeństwa 10/2010 – przez rozwód bez orzekania o winie którejkolwiek ze stron w rozpadzie pożycia małżeńskiego;

Następnie należy zgromadzić dowody:

  • skrócony odpis aktu małżeństwa;
  • skrócony odpis aktu urodzenie wspólnych małoletnich dzieci;
  • zaświadczenie o dochodach za ostatnie 6 miesięcy;
  • PIT za poprzedni rok;

Należy ustalić który Sąd Okręgowy jest właściwy w Twojej sprawie i na rachunek tego Sądu należy uiścić opłatę sądową od pozwu. Sposób ustalenia Sądu właściwego został przybliżony we wpisie Gdzie złożyć pozew o rozwód.

W trakcie postepowania sądowego będzie analizowane:

  • czy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego;

oraz czy nie zachodzi jedna z poniższych sytuacji:

  • z pozwem wystąpił wyłącznie winny rozpadu małżeństwa małżonek;
  • na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci;
  • orzeczenie rozwodu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.