Jak napisać pozew o rozwód, gdy Strony nie podjęły próby mediacji przed rozwodem?

Pozew o rozwód powinien zawierać informacje o których było we Jak napisać pozew rozwodowy.

Pisząc pozew o rozwód należy pamiętać, ze istnieje wymóg podania, czy strony

  • przed wszczęciem sprawy o rozwód, podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu;
  • przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Jeżeli w pozwie o rozwód, taka informacja nie zostanie wskazana, wówczas Sąd wzywa powoda do uzupełnienia takiej informacji pod rygorem zwrotu pisma.

Jak na pisać pozew o rozwód, jeżeli Strony przed wytoczeniem sprawy o rozwód nie są w stanie udać się na terapię rodzinną lub przeprowadzić mediację? W pozwie należy napisać, że relacje między stronami są tak zaognione, że podejmowanie mediacji w ich przypadku jest niecelowe.

Pisząc pozew o rozwód należy pamiętać, aby:

  • informacja, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, powinna znaleźć się w części pozwu, w której zawarte są żądania.
  • wyjaśnienieprzyczyn niepodjęcia tych prób powinno znaleźć się w uzasadnieniu pozwu.

Informacja o tym, że strony podejmowały lub nie podejmowały mediacji umożliwi sądowi ocenę relacji miedzy małżonkami, widoków na utrzymanie małżeństwa.