Ile wynoszą alimenty natychmiastowe w roku 2022.

Ile wynoszą alimenty natychmiastowe?

Alimenty natychmiastowe - prace w Sejmie

Alimenty natychmiastowe – rozwiązanie prawne jest obecnie na etapie prac w Sejmie. O projektowanych zmianach w prawie rodzinnym jest mowa we wpisie Alimenty natychmiastowe - projektowane zmiany.

Zaawansowanie tych prac pozwala na przyjęcie, że będą one wprowadzone w niedalekiej przyszłości, co pomoże osobom zainteresowanym w szybkim uzyskaniu orzeczenia sądowego z pominięciem długiego i żmudnego procesu.

We kolejnym wpisie Komu przysługują alimenty natychmiastowe, została wskazana kategoria osób, którym będą one przysługiwały.

Oczekiwania społeczne wobec takiej formy ustalenia świadczenia są bardzo duże, ponieważ automatyzm, który jest związany z procedurą ich przyznawania, bardzo usprawnia orzeczenie świadczenia. Jednak tam gdzie automatyzm, tam nie ma szans na indywidualną ocenę potrzeb.

Taka procedura niewątpliwie ułatwi i usprawni zaspokojenie potrzeb małoletnich.

Alimenty natychmiastowe - wysokość

Aby obliczyć wysokość alimentów natychmiastowych, należy wykonać kilka operacji.

Ważne! Ty nie będziesz musiał ich obliczać.

Wysokość projektowanych świadczeń alimentów natychmiastowych określa się w wymiarze:

  • 38% kwoty przeliczeniowej względem jednego dziecka;
  • 34,5% kwoty przeliczeniowej na każde z dwojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców;
  • 31% kwoty przeliczeniowej na każde z trojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców;
  • 27,5% kwoty przeliczeniowej na każde z czworga dzieci pochodzących od tych samych rodziców;
  • 24% kwoty przeliczeniowej na każde z pięciorga i więcej dzieci pochodzących od tych samych rodziców.

Jak wylicza się kwotę przeliczeniową:

Minimalne wynagrodzenie ustalane na następny rok x 2 (dwoje rodziców)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Współczynnik dzietności + 2

Minimalne wynagrodzenie: ustalane na następny rok, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Współczynnik dzietności: oznacza liczbę dzieci, które urodziłaby przeciętnie kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego, który ogłasza na swoich stronach internetowych Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Obecnie minimalne wynagrodzenie na rok 2022 to kwota 3010 zł,  a współczynnik dzietności w roku 2021 jest równy 1,378.

Ile wynoszą alimenty natychmiastowe - infografika
Ile wynoszą alimenty natychmiastowe - infografika
Przy takich wartościach alimenty natychmiastowe wynosiłyby:

  • na jedno dziecko po 677,16 zł miesięcznie;
  • przy dwójce dzieci po 614,79 zł na każde dziecko miesięcznie;
  • przy trójce dzieci po 552,42 zł na każde dziecko miesięcznie;
  • przy czwórce dzieci po 490,05 zł na każde dziecko miesięcznie;
  • przy piątce dzieci i więcej po 427,68 zł na każde dziecko miesięcznie.

Wartości te mogą ulec zmianie, a kwoty zostały podane wg danych z grudnia 2021 r.

Podsumowanie

W uzasadnieniu projektu wskazano:

W celu sprawniejszego zagwarantowania należnych małoletnim środków utrzymania proponuje się wprowadzenie instytucji natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych, które orzekane byłyby w sposób uproszczony w tzw. postępowaniu nakazowym alimentacyjnym.

(...)

Projektowane rozwiązania zmierzają do wzmocnienia ochrony dobra dziecka przez wprowadzenie instytucji natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych, ponieważ chodzi o jak najszybszy dostęp do należnych dziecku świadczeń. Spór w zakresie wysokości świadczenia alimentacyjnego w konsekwencji przekłada się na relacje między rodzicami i dziećmi. Skonfliktowani rodzice nie są w stanie zgodnie uczestniczyć w procesie wychowania dziecka, co jest sprzeczne z jego dobrem.

Problem braku środków do życia dotyka wiele dzieci. Do tej pory największym problemem był długi czas oczekiwania na wyrok w sprawie alimentów w sądzie oraz problem z egzekucją alimentów. Po wprowadzeniu instytucji nakazu alimentacyjnego odpadnie etap sądowy. Pozostanie jeszcze kwestia egzekucji, która jest najtrudniejszym elementem w samym procesie dotyczącym alimentów.

Ile wynoszą alimenty natychmiastowe - infografika
Ile wynoszą alimenty natychmiastowe - infografika