Ile trwa rozwód, gdy małżonkowie nie mają wspólnych dzieci?

Wcześniejsze wpisy zwróciły uwagę na kwestie, które wpływają na to, ile trwa rozwód.

Postępowanie w sprawie o rozwód przewiduje jeszcze jedną sytuację, która wpływa na skrócenie  rozpoznania sprawy o rozwód. Sąd ogranicza prowadzone postępowanie dowodowe, gdy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, a pozwany uznaje żądanie pozwu.

W takiej sytuacji Sąd może ograniczyć postawianie dowodowe do przesłuchania stron.

Brak małoletnich dzieci.

Małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, gdy w trakcie prowadzonej sprawy:

  • nie mają małoletnich dzieci pochodzących od obojga małżonków;
  • nie mają małoletnich dzieci pochodzących od jednego z małżonków i przysposobionych przez drugiego;
  • nie mają małoletnich dzieci przysposobionych razem przez obojga.

Uznanie przez pozwanego żądania pozwu.

Uznanie żądania pozwu przez pozwanego oznacza, że pozwany:

  • wyraża zgodę na orzeczenie rozwodu oraz
  • zgadza się na rozstrzygnięcie o winie w sposób żądany przez powoda oraz
  • przyznaje fakty podane przez niego, jako przyczyny rozkładu pożycia, czyli uznaje żądanie pozwu.

- w takie sytuacji Sąd ograniczy się tylko do przesłuchania stron.

Jeżeli jednak pozwany wyraża zgodę na rozwód, ale nie zgadza się na sposób zaproponowanego w pozwie rozstrzygnięcia lub nie przyznaje faktów podanych przez powoda, wówczas Sąd będzie prowadził postępowanie dowodowe.

Ograniczenie postępowania dowodowego.

Ograniczenie postępowania dowodowego do przesłuchania stron nie oznacza jednak, że Sąd jest zwolniony z ustalenia okoliczności dotyczących rozkładu pożycia.  W trakcie przesłuchania Sąd będzie zatem ustalał, czy między stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków. Rozkład tego pożycia, jest badany na płaszczyźnie gospodarczej, emocjonalnej i fizycznej.

Sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron, co ma wpływ na to, ile trwa rozwód. Gdy Sąd dojdzie do przekonania, że powody dla których pozwany uznał żądanie pozwu nie zasługują na uwzględnieni, wówczas ma obowiązek dopuścić i przeprowadzić inne dowody.

Jeżeli osobista sytuacja małżonków pozwala na ograniczenie postępowania dowodowego przed Sądem, wówczas warto w pozwie rozwodowym i odpowiedzi na pozew warto opisać, jaka jest sytuacja małżonków i czy są zgodni w zakresie rozwodu.