Ile kosztuje rozwód w 2022 roku? 3 rodzaje opłat, które mogą się pojawić w trakcie procesu.

 

Ile kosztuje rozwód w 2022 roku?

Wcześniejszy wpis Ile kosztuje rozwód przedstawił kategorie kosztów, z którymi należy liczyć się w sprawie o rozwód.

Opłatą najważniejszą w każdej sprawie sądowej jest opłata od pozwu. Brak jej uiszczenia, przed wniesieniem pozwu o rozwód do Sądu, spowoduje, że Sąd wezwie powoda do jej uiszczenia i przedłożenia dowodu opłaty. Najczęściej jest to zobowiązanie do wykonania w terminie 7 dni. Taki brak opóźnia już nadanie biegu sprawie, dlatego należy o tej opłacie pamiętać.

Ile kosztuje rozwód w 2022 roku - infografika
Ile kosztuje rozwód w 2022 roku - infografika

 

Dla przypomnienia opłaty pozostałe:

 • 17 zł – opłata skarbowa od pełnomocnictwa, jeśli zostało udzielone;
 • około 80 zł wywiad środowiskowy, jeśli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci;
 • około 1000 zł jeśli zajdzie poręba przeprowadzenia opinii przez biegłych;
 • 200 zł – opłata za eksmisję;
 • opłata stosunkowa od zasądzonych alimentów:
 1. do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
 2. ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
 3. ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
 4. ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
 5. ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
 6. ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

W trakcie procesu oprócz najpopularniejszej opłaty do pozwu , możesz spotkać sie z konieczności wniesienia innych opłat, które nie zostały wówczas umówione, to:

 • opłata od wniosku o zabezpieczenie;
 • opłata za uzasadnienie postanowienia lub wyroku.
Ile kosztuje rozwód w 2022 roku - infografika
Ile kosztuje rozwód w 2022 roku - infografika

Ile kosztuje rozwód w 2022 roku - Wniosek o zabezpieczenie – opłata 100 zł

Jeżeli w trakcie sprawy będzie składany przez Ciebie wniosek o zabezpieczenie, wówczas koszt jednego wniosku to kwota 100 zł i jest opłacany wraz ze złożeniem takiego wniosku, chyba że wniosek o zabezpieczenie jest od razu częścią pozwu.

Opłaty od wniosku o zabezpieczenie nie ponosi się, gdy z wnioskiem występuje osoba uprawniona do alimentów lub gdy wniosek o zabezpieczenie jest częścią pozwu.

Ile kosztuje rozwód w 2022 roku - Ile razy można występować z wnioskiem o zabezpieczenie w trackie procesu?

Wszystko zależy od tego ile trwa rozwód. Zabezpieczenie kontaktów może mieć miejsce raz, ale jeżeli proces trwa długo, a sytuacja się zmieniła, lub zabezpieczenie reguluje uprawnienie częściowo, np.: spotkania w tygodniu, a zbliżają się wakacje, wówczas uprawniony może wnosić o dodatkowe zabezpieczenie na czas wakacji. Oznacza to, że to, ile kosztuje rozwód trudno ostatecznie przewidzieć. Dużo zależy od długości trwania sprawy sądowej i konieczności podjęcia środków, takich jak wnioski o zabezpieczenie na czas trwania procesu.

Jeżeli po wydanym postanowieniu lub wyroku kończącym postępowanie, jedna ze Stron nie jest zadowolona w wydanego orzeczenia, może wówczas złożyć wniosek o uzasadnienie.

Ile kosztuje rozwód w 2022 roku - Wniosek o uzasadnienie wyroku – opłata 100 zł

W terminie 7 dni od daty wydania orzeczenia, Strona niezadowolona, powinna złożyć wniosek o uzasadnienie. Wniosków o uzasadnienie podczas postępowania będzie tyle, ile wydano orzeczeń. Oznacza to, że jeśli wydano np.: dwa wnioski o zabezpieczenie w sprawie kontaktów: w tygodniu, a potem również na święta wówczas, aby móc zaskarżyć takie postanowienie, należy uzyskać uzasadnienie orzeczenia, którego koszt wynosi po 100 zł od każdego. Do tego może dojść konieczność poniesienia opłaty za uzasadnienie od wyroku w sprawie o rozwód, którego opłata wynosi również 100 zł.

Podsumowanie

To, ile kosztuje rozwód, ostatecznie będzie wiadome po zakończeniu postepowania. Można wskazać poszczególne kategorie opłat, ale to czy zostaną one ostatecznie poniesione, zależy indywidualnie od każdej sprawy rozwodowej z osobna.

Ile kosztuje rozwód w 2022 roku - infografika
Ile kosztuje rozwód w 2022 roku - infografika

Gdy jedna ze stron, po wyroku z którym się nie zgadza zadecyduje, że będzie wnosiła apelację, wówczas jest zobowiązana również uiścić opłatę równą kwocie 600 zł.
Wyrok rozwodowy obejmuje nie tylko rozstrzygnięcie dotyczące samego rozwodu, ale także innych kwestii dotyczących dzieci czy alimentów na drugiego małżonka.

Dlatego należy pamiętać, że:

 • od apelacji w sprawie o rozwód, którą zaskarżono rozstrzygnięcie o winie i alimentach na rzecz rozwiedzionego małżonka, pobiera się tylko opłatę stałą.
 • jeżeli natomiast zakresem zaskarżenia objęte są wyłącznie inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku orzekającym rozwód, jak np. zasądzenie alimentów, nakazanie eksmisji, podział majątku wspólnego, opłatę od skargi należy pobrać w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w sprawie, jakiej dotyczy rozstrzygnięcie objęte zaskarżeniem.