Ile kosztuje rozwód?

Na pytanie ile kosztuje rozwód można odpowiedzieć - to zależy. Przy szacowaniu kosztów rozwodu należy mieć na uwadze nie tylko opłaty, które należy ponieść w związku z rozwodem, ale także bezpieczeństwo w trakcie postępowania sądowego oraz pewność, że Twoje interesy zostaną należycie zabezpieczone. Prawnik od rozwodów, który zostanie przydzielony do Twojej sprawy, zadba aby wszystko zostało przygotowane zgodnie z obowiązującą procedurą oraz Twoimi najlepszymi interesami. Możesz również skorzystać z pomocy podczas samej rozprawy, na której razem z Tobą, będzie obecny nasz prawnik.

Wracając do kosztów rozwodu.

Składając pozew o rozwód musisz liczyć się z następującymi wydatkami:

  • opłata sądową od pozwu o rozwód 600 zł.

Jeżeli żadna ze stron nie będzie żądała ustalenia winy, a Sąd wyda wyrok bez wskazania winy którejkolwiek ze stron w rozpadzie pożycia małżeńskiego, wówczas sąd z urzędu, czyli bez Twojego wniosku, nakaże zwrot połowy opłaty sądowej na Twoje konto bankowe. Oznacza to, że na Twój numer rachunku bankowego zostanie zwrócona kwota 300 zł.

Jeżeli w Twoim pozwie o rozwód został zawarty wniosek o zasądzenie zwroty kosztów procesu od strony przeciwnej, wówczas Sąd zasądzi od pozwanego małżonka zwrot połowy opłaty, czyli kwotę 150 zł na Twoją rzecz.

Oznacza to, że w sytuacji jak powyższa, tytułem opłaty sądowej wpłacisz kwotę 600 zł, ale Sąd na Twoje konto zwróci kwotę 300 zł, a pozwany małżonek 150 zł. Opłata sądowa wyniesie ostatecznie kwotę 150 zł.

Jeżeli jesteś reprezentowany przez prawnika od rozwodów, tj. adwokata lub radcę prawnego, wówczas należy dodatkowo opłacić kwotę 17 zł tytułem opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.

Jeżeli małżonkowie są rodzicami małoletnich dzieci, wówczas w trakcie sprawy konieczne będzie opłacenie:

  • wynagrodzenia kuratora rodzinnego za wywiad środowiskowy w wysokości ok. 80 zł;
  • wynagrodzenie dla biegłych, jeżeli zostanie przeprowadzona i sporządzona opinia w wysokości ok. 1000 zł.

Jeżeli w pozwie o rozwód zawarto wniosek o podział majątku, wówczas w orzeczeniu kończącym, czyli w wyroku sąd, po przeprowadzeniu takiego podziału, ustala opłatę sądową od wniosku:

  • w wysokości 1000 zł , lub
  • jeżeli wniosek o podział majątku zawiera zgodny projekt, wówczas pobiera opłatę w wysokości 300 zł.

Opłatę sądową za wniosek o podział majątku nie płaci się przy opłacaniu pozwu. Taka opłata jest ustalana po przeprowadzonym postępowaniu sądowym, w wyroku. Oznacza to, że oprócz kwoty 600 zł, zapłaconej przed rozpoczęciem sprawy, płaci się po uprawomocnieniu wyroku rozwodowego kwotę 1000 zł lub 300 zł.

Jeżeli w pozwie o rozwód zawarto żądanie eksmisji drugiego małżonka, wówczas podobnie jak przy wniosku o podział majątku, w orzeczeniu kończącym, czyli w wyroku sąd, ustala opłatę w wysokości 200 zł. Oznacza to, że oprócz kwoty 600 zł, zapłaconej przed rozpoczęciem sprawy, płaci się po zakończeniu sprawy dodatkowo kwotę 200 zł.

Gdy Sąd orzeknie alimenty na małżonka, w wyroku od małżonka zobowiązanego, pobiera się opłatę stosunkową, która zależy od wysokości zasądzonych alimentów. Roczna wysokość alimentów stanowi wartość przedmiot spotu i jest równa wartości prawa majątkowego od którego ustala się opłatę stosunkową w wysokości:

1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

Odpowiedź na pytanie - ile kosztuje rozwód - zależy od żądań zawartych w pozwie. Podstawą jest, że przed wszczęciem postępowania płaci się 600 zł. Podczas toczącego procesu, w zależności od czynności które muszą zostać podjęte. Po zakończonym procesie, Sąd sumuje wszystkie opłaty, w tym także te za alimenty na małżonka, eksmisje czy podział majątku i ustala ostatecznie wysokość opłaty.

Ile kosztuje rozwód - infografika
Ile kosztuje rozwód - infografika