Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Miejsce złożenia pozwu o rozwód może być trudne do ustalenia, dlatego należy w odpowiedniej kolejności poszukać, który Sąd jest właściwego do przeprowadzenia sprawy o rozwód.

Okoliczności potrzebne do ustalenia, gdzie złożyć pozew o rozwód, należy sprawdzać na dzień złożenia pozwu.

Zasada jest taka, że pozew o rozwód kieruje się do Sądu Okręgowego Wydziału Cywilnego, ale reguły ustalenia do którego Sądu, wymagają analizy poniższych punktów. Z uwagi na to, że ustalenie Sądu może okazać się trudne, dlatego najlepiej wyjaśnić to na przykładzie.

1. Gdy mąż i żona mieszkają razem w Krakowie.

W takiej sytuacji pozew należy złożyć do Sądu Okręgowego w Krakowie.

2. Gdy małżonkowie mieszkali w Krakowie, ale jeden z nich wyprowadził się z Krakowa i mieszka w Poznaniu, ale drugi małżonek nadal mieszka w Krakowie lub ma tam miejsce zwykłego pobyt.

Wówczas pozew o rozwód należy złożyć do Sądu Okręgowego w Krakowie – na właściwość Sądu nie wpływa czy małżonek, który nadal żyje w Krakowie jest powodem czy pozwanym, ale to czy jeden z tych małżonków nadal ma centrum swojego życia w Krakowie.

W tym miejscu należy jednak wyjaśnić co oznacza miejsce zwykłego pobytu. Czasami jeden z małżonków przebywa w innej miejscowości przez pewien czas, ale bez zamiaru stałego pobytu, ponieważ jest w delegacji, wówczas taki pobyt nazywany jest właśnie zwykłym pobytem.

3. Gdy małżonkowie mieszkali w Krakowie, ale powód wyprowadził się i mieszka w Łodzi, a pozwany wyprowadził się i mieszka w Poznaniu

Jeżeli sytuacja małżonków jest inna niż w punktach 1 i 2, wówczas pozew o rozwód należy wnieść do Sądu miejsca zamieszkania pozwanego. W tym przypadku o tym, gdzie złożyć pozew o rozwód decyduje sąd w okręgu którego mieszka pozwany.

4. Jeżeli pozwany nie ma miejsca pobytu w Polsce, np. wyprowadzi się za granicę, wówczas właściwy do złożenia pozwu rozwodowego będzie Sąd według miejsca zamieszkania powoda.

Jeżeli jednego z małżonków nie ma w kraju, wówczas o tym, gdzie złożyć pozew o rozwód, decyduje miejsce zamieszkania powoda.

5. Jeżeli oboje małżonkowie przebywają za granicą, wówczas Sąd Najwyższy ustala Sąd który przeprowadzi sprawę o rozwód.

Czasami sytuacja, związana z ustaleniem właściwego Sądu, do którego należy złożyć pozew o rozwód, jest skomplikowana, dlatego nasz prawnik od rozwodów prawidłowo ustali za Ciebie Sąd właściwy do którego należy złożyć pozew i pomoże Ci w pozostałych sprawach związanych ze sprawą rozwodową.

Gdzie złożyć wniosek o rozwód - infografika
Gdzie złożyć pozew o rozwód - infografika