Czy możliwe są dożywotnie alimenty na żonę po rozwodzie?

 

Orzeczenie alimentów w wyroku rozwodowym jest możliwe w przypadku wyroku rozwodowego z orzeczeniem winy, jak i w wyroku rozwodowym bez orzekania o winie.

Różnica jest jednak zasadnicza w okolicznościach, kiedy takie alimenty będą zasądzone:

  • wyrok bez orzekania o winie – alimenty, gdy drugi małżonek jest w niedostatku,
  • wyrok z orzeczeniem winy – gdy bv v c

i długości obowiązku płacenia takich alimentów.

Aby odpowiedzieć na pytanie czy możliwe są dożywotnie alimenty, należy pamiętać jednak o kilku sprawach związanych z obowiązkiem alimentacyjnym:

  • sąd w wyroku nie określa czasu przez jaki należy płacić alimenty;
  • obowiązek płacenia alimentów zawsze wygasa w przypadku zawarcia małżeństwa przez małżonka, który otrzymuje alimenty;
  • w przypadku alimentów orzeczonych w wyroku rozwodowym, gdy nie orzekano o winie, alimenty te należy płacić przez 5 lat, chyba że są wyjątkowe okoliczności istniejące w dniu wydania wyroku na podstawie których, obowiązek ten można przedłużyć na wniosek uprawnionego do tych alimentów. Po upływem 5 lat alimenty te jednak wygasają.

Pytanie jednak dotyczyło alimentów dożywotnich, czy są one możliwe?

Pod pewnymi warunkami, takie alimenty dożywotnie są możliwe, czyli gdy:

  • orzeczono wyrok z wyłącznej winy jednego małżonka;
  • w związku z wyrokiem pogorszyła się istotnie sytuacja małżonka uprawnionego do alimentów;
  • małżonek, na rzecz którego są płacone alimenty nie zawarł nowego małżeństwa.

Przy ostatniej przesłance warto wskazać, że konkubinat nie jest podstawą do wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, ale może mieć wpływ na wysokość alimentów.

Czyli, jeśli były małżonek żyje w niesformalizowanym związku partnerskim, można wystąpić z wnioskiem o obniżenie alimentów i wykazywać, że jego sytuacja się zmieniła, ponieważ żyje w związku z inną osobą.

Alimenty po rozwodzie na małżonka - infografika