Czy dziecko ma prawo odmówić kontaktu z rodzicem?

Rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Dziecko ma obowiązek posłuszeństwa względem rodziców, o ile zachowania rodziców są zgodne z dobrem dziecka.

Jeżeli dziecko odmawia kontaktu, ponieważ chce spędzić czas w inny sposób, wówczas narusza prawo tego rodzica do życia w rodzinie. Ewentualne nakłanianie dziecka do takich kontaktów powinno być rozważne, ponieważ odmowa dziecka kontaktów z rodzicem może wynikać z okresu dorastania dziecka, gdy ważniejsi stają się dla dziecka znajomi.

A co w sytuacji, gdy ewidentnie widać, że ten z rodziców, który sprawuje pieczę nad dzieckiem, utrudnia tych kontaktów z dzieckiem np. przez ciągłą potrzebę kontroli?

W trakcie sprawy o rozwód można złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem. Taki wniosek wpływa na to, ile kosztuje rozwód, gdyż opłata sądowa za taki wniosek równa jest kwocie 100 zł.

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem nie może, w zakresie swojego żądania, zmierzać do ustalenia, na czas procesu, kontaktów jak w żądaniu pozwu.

Oznacza to, że jeżeli w żądaniu pozwu chcemy, aby dziecko miało kontakty:

  • dwa razy z tygodniu: wtorek i czwartek od godziny 15 do dnia następnego do godziny 8 z obowiązkiem odebrania dziecka ze szkoły i odwiezienia dziecka do szkoły dnia następnego,

to zabezpieczenie powinno mieć mniejszy zakres, np.:

  • dwa razy z tygodniu: wtorek i czwartek od godziny 15 do godziny 20 z obowiązkiem odebrania dziecka ze szkoły i odprowadzenia dziecka po kontakcie do rodzica sprawującego pieczę.

Po rozpoznaniu wniosku o zabezpieczenie, Sąd wyda postanowienie. Jeżeli strona wnosząca o zabezpieczenie nie będzie zadowolona z rozstrzygnięcia, powinna złożyć wniosek o uzasadnienie, aby dalej móc złożyć zażalenie.

Wniosek o uzasadnienie należy złożyć do Sądu w terminie 7 dni od daty wydania postanowienia, jeśli to miało miejsce na rozprawie lub od daty doręczeni takiego postanowienia, jeśli zostało ono przesłane pocztą.

Opłata za wniosek o uzasadnienie również wpływa na to, ile kosztuje rozwód, gdyż opłata sądowa za taki wniosek równa jest kwocie 100 zł.