Czas trwania rozwodu bez orzekania o winie. 2 kwestie

Czas trwania rozwodu bez orzekania o winie?

Takie pytanie jest zadawane przez każdego Klienta.

Od momentu złożenia pozwu w sądzie, do czasu wyznaczenia pierwszej rozprawy, średnio mija około 3 miesięcy. Podany termin jest orientacyjny, ponieważ zależy on od wielu różnych czynników, w tym również Sądu, w okręgu którego będzie rozpoznawana Twoja sprawa.

Czas trwania rozwodu bez orzekania o winie - Infografika
Czas trwania rozwodu bez orzekania o winie - infografika

Czas trwania rozwodu bez orzekania o winie - pozew komletny i bez braków

Dobrze przygotowany i zupełny pozew, daje możliwość skrócenia czasu trwania rozwodu bez orzekania o winie. Bardzo ważne jest, aby złożony pozew był kompletny i nie zawierał braków.

Gdy pozew będzie zawierał braki, Sąd wezwie Cię do ich uzupełnienia, a to oznacza przesunięcie terminu wyznaczenia rozprawy. Jak powinien wyglądać kompletny pozew zostało opisane we wpisie Pozew rozwodowy jak złożyć.

Gdy Sąd stwierdzi braki, wówczas wyśle do Ciebie wniosek o uzupełnienie braków i wyznaczy termin w ciągu którego braki należy uzupełnić. Jeżeli listonosz nie zastanie Ciebie w domu, wtedy zostawi awizo z terminem 14 dni na odebranie pisma z urzędu pocztowego.

Po odebraniu pisma będziesz miał 7 dni na odpowiedź do Sądu. Jeśli wyślesz pismo w terminie, Sąd sprawdzi czy brak został przez Ciebie uzupełniony. Jeżeli zrobiłeś to prawidłowo, dopiero wtedy może zostać wysłany pozew do drugiej strony. Sąd może już wyznaczyć termin rozprawy.

To, ile trwa rozwód zależy więc od tego czy pozew rozwodowy będzie kompletny. Uzupełnianie braków samego pozwu wpływa na wydłużenie czasu wyznaczenia rozprawy. Nasz specjalista od rozwodów pomoże Ci w przygotowaniu kompletnego pisma, aby skrócić czas oczekiwania na wyznaczenie rozprawy  sprawie o rozwód.

Czas trwania rozwodu bez orzekania o winie - stanowisko stron w sprawie

Zgodna wola stron co do samego rozwodu wpływa na czas twarnia rozwodu bez orzekania o winie.

Następną istotną kwestią, która wpływa na to, ile trwa rozwód jest to, czy małżonkowie są zgodni co do samego rozwodu.

Jeżeli małżonkowie są zgodni, wówczas sprawa o rozwód prawdopodobnie zakończy się podczas pierwszej rozprawy. Sąd dopuści wszystkie dowody, przesłucha małżonków, zamknie rozprawę i wyda wyrok.

Jeżeli jednak strony nie są zgodne w sprawie o rozwód, wówczas czeka Cię długotrwałe postępowanie, które najczęściej będzie wiązało się z wieloma pismami w których będzie przedstawiał swoje argumenty i odpowiadał na zarzuty drugiej strony, przesłuchaniem świadków lub wydaniem przez biegłych opinii sądowej.

W czasie postępowania przed sądem warto rozważyć pomoc specjalisty od rozwodów, który pomoże Ci prowadzić tak sprawę, aby zabezpieczyć Twoje interesy na przyszłość. Portal i-Rozwod.pl skontaktuje Cię z prawnikami od rozwodów z którymi współpracuję, aby profesjonalnie zajął się Twoją sprawą.

W trakcie samej sprawy, gdy strony nie są zgodne, mogą również wpływać wnioski o zabezpieczanie roszczeń:

  • materialnych, czyli alimentów na małżonka lub na dzieci oraz
  • niematerialnych, czyli kontaktów z dziećmi.

Po wydanym postanowieniu, każda ze stron ma 7 dni na złożenie wniosku o uzasadnienie. Po sporządzeniu przez Sąd takiego uzasadnienia i przesłaniu go stronie, która o to wnosił, w terminie 7 dni od doręczenia uzasadnienia, może zostać złożone zażalenie. Postępowanie zażaleniowe ma więc również wpływ na długość samego postępowania w sprawie o rozwód.

Czas trwania rozwodu bez orzekania o winie - Infografika
Czas trwania rozwodu bez orzekania o winie - infografika

Czas trwania rozwodu bez orzekania o winie? Podsumowanie

To, ile trwa rozwód zależy więc od tego czy małżonkowie są zgodni, w przeciwnym razie postępowanie może trwać długo.

Po wydanym wyroku rozwodowym, jeśli strona nie zgadza się z wydanym orzeczeniem, może składać apelację.

Podobnie jak przy postanowieniach wydawanych w trakcie postępowania, obowiązuje zasada, że należy złożyć wniosek o uzasadnienie, a po jego doręczeniu, w terminie 14 dni apelację.

Po podjęciu decyzji o rozwodzie warto rozważyć wszystkie okoliczności, które wpływają na to ile trwa rozwód. Wiedza i praktyka naszych specjalistów od rozwodu, pomoże Ci w podjęciu najlepszej decyzji.

Czas trwania rozwodu bez orzekania o winie - Infografika
Czas trwania rozwodu bez orzekania o winie - infografika